Traballa connosco

 •  

  SOLICITUDE DE POSTO DE TRABALLO

 •  
  Nome e apelidos:
 •  
  Domicilio:
 •  
  Teléfono fixo/móbil:
 •  
  Correo electrónico:
 •  
  Demandante de emprego:
 •  
  Permiso de conducir:
  Si
  Non
 •  
  Vehículo propio:
  Si
  Non
 •  
  Adxuntar currículo:
 •  
  De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por ASOCIACIÓN PROL PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA “ ASPRONAGA”, coa finalidade de xestionar o seu currículo e manterlle informado das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que vostede exerza o seu dereito de supresión, ou durante un máximo de 12 meses desde a recollida do seu currículo. Para máis información consultar a Política de privacidade.
 •  
  Lin e acepto a política de privacidade de Aspronaga
 •  
 •  
i n r f p s v t 0 1 2