Control Externo

A actividade de Aspronaga sométese a un exhaustivo control externo. AENOR certifica que Aspronaga dispón dunha xestión de calidade conforme á norma UNE-EN ISO 9001:2008.

A Fundación Lealtad asegura que Aspronaga cumpre cos principios de boas prácticas e transparencia e, tamén, audítase o debido cumplimento de protección de datos. Por último, as contas de Aspronaga son comprobadas e revisadas por auditores externos de AUDICON.

 
 
i n r f p s v t 0 1 2