Prácticas

Aspronaga facilita a realización de prácticas de estudantes en todos os seus centros e servizos.


Na actualidade, a Asociación mantén convenios de prácticas con:

- Universidade da Coruña
- Universidade de Santiago
- Universidade de Vigo
- UNED
- CEIFP Tomás Barros
- CEIFP Anxel Casal
- Concello de Abegondo

 

O perfil de estudantes que realizan prácticas en Aspronaga é moi extenso e variado:

- Técnico Superior Integración Social
- Técnico Superior. Dietética e Nutrición
- Mestres de Pedagoxía Terapéutica
- Psicopedagoxía
- Logopedia
- Educación Social
- Terapia Ocupacional
- Traballo Social
- Atención Sociosanitaria
- Coidador
- Auxiliar de clínica
- ATS
- Animación Sociocultural
- TAFAD
- Monitor de Tempo Libre
- Informática

 

 

i n r f p s v t 0 1 2