Usuarios

En decembro de 2020, 337 personas con discapacidade intelectual reciben apoio dos diferentes centros e servizos de Aspronaga.

55 son alumnos do CEE Ntra. Sra. de Lourdes, 148 traballan no Centro Ocupacional Lamastelle, 61 asisten ao Centro de Día, 71 residen no Centro Ricardo Baró e 1 traballa en Servizos Lamastelle.

Además, 35 usuarios, asistir ao Centro Ocupacional e Centro de Día, viven  nas residencias de Aspronaga.

i n r f p s v t 0 1 2