Tipo de cuota *:
Desexo INSCRIBIRME como SOCIO/A COLABORADOR/A de ASPRONAGA, para colaborar en programas concretos e específicos que sirvan para mellorar a calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual e dos que me informará anualmente ASPRONAGA, para o que efectúo a seguinte achega:
Cota a achegar polo socio ou cantidade donativo (Dedución fiscal) *:
Autorizo a que a cota indicada actualícese anualmente co I.P.C.
Nome e apelidos:
NIF (para deducción fiscal):
Dirección:
Localidade:
Código postal:
Número de teléfono:
Correo electrónico *:
Conta bancaria para
o cobro de recibos
De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por ASOCIACIÓN PROL PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA “ ASPRONAGA”, coa finalidade de xestionar a súa inscrición como socio colaboradores e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a Política de privacidade.
i n r f p s v t 0 1 2