Transparencia

Subvencións

Co  obxetivo de ampliar e reforzar a transparencia da nosa actividade e, segundo o establecido na Lei 13/2013 de transparencia,  ASPRONAGA pon á súa disposición a información referida tanto ás súas funcións como ao seu financiamento e contas anuais.

 A continuación, detállanse as contías percibidas polos diferentes servizos da Asociación procedentes, tanto de diferentes subvencións, como dos contratos establecidos coa Xunta de Galicia e  Deputación dá Coruña durante o ano 2021.

CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE  
Xunta de Galicia- Contratos 953.961,52  euros
Xunta de Galicia-Programa de Coop 46.783,17   euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio 35.667,98    euros
TOTAL 1.036.412,67  euros

 

CENTRO DE DÍA LAMASTELLE  
Xunta de Galicia- Contratos 671.002,81 euros
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 43.067,34  euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio 35.667,98  euros
TOTAL 750.128,78  euros

 

CENTRO RICARDO BARÓ  
Deputación da Coruña-subv.   19.500,00  euros
Deputación da Coruña-contratos 101.951,64  euros
Xunta de Galicia-Contratos 1.469.700,42  euros
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 56.640,47  euros
Concello de Cambre 3.000,00   euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio 121.979,80   euros
TOTAL  1.967.850,73  euros

 

SERVICIO DE RESIDENCIAS  
HOGAR- RESIDENCIA ASPRONAGA  
Xunta de Galicia-Contratos 151.654,20  euros
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 9.614,14  euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio    14.504,54   euros
LA CASA DE LAMASTELLE   
Xunta de Galicia-Contratos 143.725,45  euros
Xunta de Galicia- Programa de Coop.   9.614,23  euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio 15.424,85  euros
RESIDENCIA MARTIN POU  
Xunta de Galicia-Contratos 194.606,38   euros
Xunta de Galicia- Programa de Coop. 327,06   euros
Xunta de Galicia-Compensación Convenio 16.662,91   euros
TOTAL 556.133,76  euros

 

SERVICIO DE OCIO  

Xunta de Galicia-Programa de Coop

6.258,18  euros

Concello da Coruña

26.000,00  euros

Xunta de Galicia-Programa de Voluntariado 1.477,46  euros
TOTAL 33.735,64 euros

 

CEE NTRA.SRA. DE LOURDES  
Xunta de Galicia-Convenio Cons. Educación 931.180,57  euros
Xunta de Galicia-Refuerzo Covid19 11.958,00  euros
Concello da Coruña 2.189,88  euros
TOTAL 945.328,45 euros

 

OTRAS SUBVENCIONES A INVERSIÓN  
Xunta de Galicia-IRPF Motores Sillas de Ruedas 18.931,90   euros
Crowdfunding Cubierta Sala de Menores CRB 3.927,91   euros
Fundación Vodafone - Plena Inclusión "Líderes Digitales" 10.000,00   euros
Fundación Santander “SocialTech” 4.680,00   euros
TOTAL 37.539,81  euros

 

 

 
 
i n r f p s v t 0 1 2