Transparencia

Contas Anuais

Co obxectivo de ampliar e reforzar a transparencia da nosa actividade e, segundo o establecido na Lei 13/2013 de transparencia, ASPRONAGA pon a súa disposición a información referida tanto ás súas funcións coma ao seu financiamento e contas anuais.


Dacordo co marco normativo de información financieira aplicable á entidade, ASPRONAGA presenta, cada ano, as contas anuais que comprende o Balance Económico a 31 de decembro, a conta de resultados e a memoria correspondente ao exercicio rematado.

 
 
i n r f p s v t 0 1 2