Atención Básica

Servizo de Residencias

 

Atención Básica

O Servizo de Residencias asegura unha atención de calidade que garantiza as necesidades básicas (hixiene, alimentación e saude) nun ambiente cálido e respectando os dereitos de intmidade e dignidade dos usuarios.

ATENCIÓN NO COMEDOR

Atención Básica Atención de Comedor Deséñanse menús sans e equilibrados adaptados ás necesidades e preferencias dos usuarios, préstanse apoios para adquirir e manter hábitos de alimentación e comportamento na mesa e asegúrase a correcta inxesta de alimentación.

ASEO E HIXIENE PERSOAL

Préstense os apoios necesarios, de forma individualizada, para que os usuarios leven a cabo estas actividades.

ATENCIÓN Á SAUDE

Proporciónanse os apoios necesarios para asegurar a saude física e psíquica dos usuarios, xestiónanse citas médicas e acompañamento e contrólase e prepara a medicación.

i n r f p s v t 0 1 2