Ocio e Inclusión Social

Centro Ricardo Baró

 

Ocio e Inclusión Social

No Centro "Ricardo Baró" educamos en e para o Tempo de Lecer, mediante a realización de actividades que potencien e desenvolvan ao máximo posible e cos apoios necesarios, as aptitudes e actitudes dos usuarios, favorezcan o seu desenvolvemento persoal e lle permitan a participación e integración activa, dentro do Centro e, sobre todo, na sociedade.


OCIO NO FOGAR

Centro Ricardo Baró Ocio no FogarUnha vez ao mes, celébrase o cumpleanos de todos os usuarios que cumplen nese mes. nestas celebracións, están invitados os familiares dos homenaxeados.

 

PARTICIPACIÓN NA COMUNIDADE

Centro Ricardo Baró Participación na Comunidade Organízanse e levan a cabo unha media de 20 saidas de ocio comunitario ao mes, cunha participación media de 35 usuarios distintos. Viaxes, campamentos e excursións, actividades culturais e lúdicas, saidas especiais para usuarios con movilidade reducida e trastornos de conducta...

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Vela adaptada, Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios, etc...

 

ACTOS E CELEBRACIÓNS

Centro Ricardo Baró Actos e CelebraciónsEn todas as celebracións cóntase coa participación de usuarios e profesionais, procurando que se adapten, o mais posible, aos seus gustos e preferencias. Noiteboa, Reis, Carnaval, Aniversarios, Obra de Teatro, etc...

i n r f p s v t 0 1 2