Servizos Xerais

Centro Laboral Lamastelle

 

Servizos Xerais

TRANSPORTE

Transporte Realízanse oito rutas en autobus e furgonetas adaptadas co fin de ofrecer transporte aos usuarios dende o seu domicilio ao centro. Cada ruta conta co apoio dunha cuidadora.

 

SERVIZO DE COCIÑA

Cociña Garantízase aos usuarios unhas óptimas condicións de alimentación, proporcionando unha dieta sana e equilibrada, con menús adaptados ás necesidades e preferencias dos usuarios.

 

SERVIZO DE LIMPEZA

Limpeza A limpeza do centro lévaa a cabo persoal e usuarios con discapacidade intelectual.

 

MANTEMENTO

Mantemento Realizánse tarefas de acondicionamento e mellora nos edificios e na finca.

i n r f p s v t 0 1 2