Benestar Persoal e Social

Centro Laboral Lamastelle

 

Benestar Persoal e Social

No Centro Laboral Lamastelle realízanse actividades para fomentar a autonomía e o benestar persoal e social. Así, prográmanse diferentes actividades formativas (grupais ou indiviudais) e actividades extralaborais. Cada usuario participa en varias actividades, segundo o establecido no seu Plan Individual, en función das súas necesidades e preferencias.

      ALIMENTACIÓN
Apoio no Comedor Dietética e Nutrición Masticación e Deglución
APOIO EN COMEDOR
Hábitos correctos na mesa e deseño de menús coa participación de todos.
DIETÉTICA E NUTRICIÓN
Hábitos nutricionais correctos, en función a sua patoloxía.
MASTICACIÓN E DEGLUCIÓN
Técnicas para a correcta masticación e deglución de alimentos.
     
      MEDICACIÓN
      HIXIENE PERSOAL
Apoio con Medicación Hábitos de Hixiene Saude Bucodental
APOIO CON MEDICACIÓN
Correcta administración e inxesta das dosis de medicación.
HÁBITOS DE HIXIENE
Hábitos necesarios para unha hixiene e aparencia persoal axeitada.
SAUDE BUCODENTAL
Técnicas para o correcto cepillado de dentes.
     
      VESTIDO
      MOVILIDADE
Vestido Paseos Ximnasia
VESTIDO
Autonomía á hora de vestirse, abotoarse...
PASEOS
Paseos diarios e outras actividades físicas (zumba, batuka...).
XIMNASIA
Actividades de educación física e deportes, adaptados ás súas capacidades.
 
     AUTONOMÍA NO FOGAR E NA COMUNIDADE
Educación Vial Vida Independiente Reciclado e Medioambiente Informática
EDUCACIÓN VIAL
Normas, de forma práctica, necesarias para os peóns..
VIDA INDEPENDIENTE
Preparación de comidas, tarefas domésticas, manexo dos cartos...
RECICLADO E MEDIOAMBIENTE
Habilidades para o aforro enerxético, del papel, auga....
INFORMÁTICA
Uso de novas tecnoloxías (tablets, ordenadores, pizarras dixitais, móbiles...).
       

 

Mantemento e Rehabilitación

No Centro Laboral Lamastelle facilítanse terapias e tratamentos específicos para mellorar o nivel físico, mental e funcional.

     ATENCIÓN PSICOLÓXICA
      FISIOTERAPIA
     PSICOMOTRICIDADE
Apoio Psicolóxico Relaxación Fisioterapia Psicomotricidade
APOIO PSICOLÓXICO
Avaliación, diagnóstico e tratamento de trastornos mentais. Apoio en situacións de estrés. Modificación de conducta.
RELAXACIÓN
Técnicas de relaxación muscular e a sua aplicación en situacións de estrés.
FISIOTERAPIA
Terapias individuais para recuperar a persoas afectas de disfuncións físicas e para patoloxías agudas.
PSICOMOTRICIDADE
Actividades sensomotrices para mellorar a interacción cos demais e a deambulación.
       
     COMUNICACIÓN
Logopedia Articulación Expresión Oral Accesibilidade
LOGOPEDIA
Terapias individuais de recuperación de audición, fonación e linguaxe. Adaptación de sistemas alternativos de comunicación
ARTICULACIÓN
Mellora da respiración e articulación da linguaxe.
EXPRESION ORAL
Técnicas para fomentar, en grupo, a comunicación verbal.
ACCESIBILIDADE
Adaptación dos entornos con pictogramas para mellorar a accesibilidade, os espazos, tempos y tarefas
       
      OUTRAS TERAPIAS
Estimulación Cognitiva Lectroescritura Formación Permanente Adultos Inglés
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Memoria, conncetración, orientación....
LECTOESCRITURA
Adquisición e repaso de habilidades relacionadas coa escritura e a lectura.
FORMACIÓN PERMANENTE ADULTOS
Repaso e adquisición de novos coñecementos académicos. . .
INGLÉS
Expresión básica.
 
Musicoterapia Percusión Bailes de Salón Teatro
MUSICOTERAPIA
Estimulación sensorial a través da música.
PERCUSIÓN
Manexo de instrumentos de percusión.
BAILES DE SALÓN
Ritmo e coordinación en grupo.
TEATRO
Mellora da expresión corporal e a comunicación.
 
       ATENCIÓN SANITARIA
Fotografía Apoio Médico e Enfermería Atención Psiquiátrica  
FOTOGRAFÍA
Aspecto teóricos sobre fotografía e estimulación do sentido artístico.
APOIO MÉDICO E DE ENFERMERÍA
Diagnóstico, tratamento, prevención, seguimento e control.
ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
En coordinación co SERGAS.
 
i n r f p s v t 0 1 2